csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Uncategorised

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót a Piliscsévi Általános Iskola megújult honlapján!

Ismerkedjenek meg a Pilis lába alatt elhelyezkedő, gyermekközpontú, családias hangulatú iskolánk pedagógusaival, diákéletével, programjainkkal, pilisi szlovák értékeinkkel.

A Piliscsévi Általános Iskola az Esztergomi Tankerületi Központhoz tartozó, több mint 80 éve fennálló, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató, integráló intézmény.

Jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok tanítják a gyerekeket, akik nemcsak a tanulók tudására, hanem a személyiségük alakulására is odafigyelnek. Iskolánkban a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk.

Intézményünkben sok közösségteremtő programot szervezünk, építjük, segítjük a gyermekek közösségi léthez való tartozásának érzését. Hagyományőrző értékrendet közvetítünk, fontosnak tartjuk a múlt őrzését, mindemellett a gyerekek két különböző európai idegen nyelvet is tanulnak.

A jó közösségben a tagok felelősséget vállalnak egymásért, együtt éreznek és segítik egymást, célunk az, hogy ezt mindannyian megéljük, megtapasztaljuk.

Családias, természetközeli környezetben 1-8. évfolyamig fogadjuk a gyerekeket. Az iskola jelentős zöld területtel, sportpályával, játszótérrel várja a kicsiket és nagyokat.

Családias légkör jellemző gyermekközpontú intézményünkre. Az alsótól a felső tagozatig figyelemmel kísérjük a tanulók személyiségfejlődését, harmonikus kapcsolatot ápolunk egymással és a szülőkkel.

Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek nemcsak tárgyi tudással rendelkezzenek, hanem az életre is felkészítsük őket, élményeket és a valahova tartozás érzését vigyék magukkal.

 

„Magad légy olyanná, amilyennek fiadat látni szeretnéd!”

/Deák Ferenc/

 

Bendur Judit Katalin

helyettes intézményvezető

Kedves Szülők!

  vagyok, jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán folytatom tanulmányaimat, tanító szakon. Férjemmel és két gyermekemmel tavaly költöztünk Piliscsév festői falujába. Nagy örömömre, lehetőségem nyílt a Piliscsévi Általános Iskolában tanítói pályafutásomat elkezdeni.

A gyermekek számára fontos, hogy az iskolában kialakuljon egy olyan személyes közeg, ahol motiváltak és érdemes erőfeszítéseket tenniük. Ezért munkám során igyekszem szeretetteljes, támogató légkört biztosítani, ahol a gyermekek képességeiket és tudásukat játékos, élményszerű tanulási technikákkal fejleszthetik. Az alapkészségek elsajátítása mellett célom, hogy felfedezzem a bennük rejlő tehetséget és segítsek annak kibontakoztatásában.

Nagyon fontosnak tartom az olvasás megszerettetését, az alapvető anyanyelvi alapozás hangsúlyozását, mellyel fejlődik a gyermekek önértékelése, kreativitása és képzelete. A könyvek által új világ nyílik meg a gyermekek előtt, ahol észrevétlenül tanulhatnak szeretetről és barátságról, átélhetnek kalandokat, örömet, kudarcot és sikert egyaránt.

Gondolataimat az alábbi két idézettel szeretném zárni:

 

/”Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük,

   minél jobban értjük, annál inkább szeretjük,

   s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”/

   (Nagy László)

 

/”Nem az a fontos, milyen sokat adunk, hanem az,

   mennyi szeretettel tesszük azt.”/

   (Teréz anya)

 

Kedves Szülők, Tisztelt Kollegák!

 

 

Ezúton köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok Önöknek. Bodnár Diána vagyok, végzettségemet tekintve közgazdász, szálláshelymenedzsment specifikációval, ugyanakkor az örök „útkereső”, akinek az alapszabály az életében: az egyediség szabadsága. Ezen jelzők magyarázataképp Hamvas Béla gondolatát hívom segítségül:

„Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs.

Valakinek lenni a semmiből.

Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni.

Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen."

Eddigi ismereteim alapján- reményeim szerint, hasznos tudástárral fogom tudni felvértezni a gyermekeket a hétköznapokban, annak köszönhetően, hogy az elmúlt években széleskörű tapasztalatot gyűjthettem. Példaként említve: középvezetői múltam hat évre nyúlik vissza, mellette pedig, saját vállalkozást üzemeltetek, amiben a gyermekek központi szerepet játszanak. Továbbá, aktív egyetemi tanulmányaim biztosítják az alapot a folyamatos önképzés kapcsán jelenleg is, hiszen úgy gondolom, hogy az életben az egyik legfontosabb dolog a változásra való fogékonyság, ami leghatékonyabban a folyamatos tanulással érhető el, így ez a jövőt illetőleg az egyik legfőbb célom.  A “tanár-diák” lét kettősségű helyzetem előnye, hogy pontosan érzem annak a súlyát, amit a bizonyítási vágy terhe ró a diákok vállaira, ezért úgy gondolom, hogy ez a szituáció egymás megértésének elősegítését szolgálja a diákok és köztem. Szabadidős elfoglaltságom a vállalkozásom koordinálásval telik, mely szezonális jellegű és turizmusra épít, ugyanakkor a természetjárás, a versírás, a művészeti véna erősítése és a szociális jellegű tevékenységek is az általam kedvelt témacsoportok tárházát bővítik.

Tanári karrierpályám tekintetében elmondhatom, hogy életkorom és tudásvágyam elérte azt a pontot, melynek alapja nem „csak és kizárólagos” elven az önfejlesztés, hanem az ezidáig megszerzett és a jövőben megszerzésre váró ismeretek átadásának és kamatoztatásának lehetősége a fiatalabb korosztály tanulmányain keresztül-a hasznosság jegyében.

Záróakkordként egy angol népköltést kívánok Önökkel megosztani, melynek fényében szeretném a diákokkal való kapcsolatrendszerem, az irántuk társított elképzelésem és a vállalt feladatköröm lelkületét vázolni:

„Egy szeg miatt a patkó elveszett,
A patkó miatt a ló elveszett,
A ló miatt a csata elveszett,
A csata miatt az ország elveszett,
Verd be jól azt a patkószeget!

(Fordította: Károlyi Amy)

Maradok Tisztelettel:

Bodnár Diána

Kedves Szülők!

 

Kertészfi Andrea vagyok. 1994-ben végeztem az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola szlovák nemzetiségi tanítói szakán. Azóta dolgozom pedagógusként. A hosszú évek alatt sok tapasztalatot szereztem az iskoláskorú gyermekek tanításával, nevelésével kapcsolatban. 2006-ban  elvégeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Karán a szlovák nyelv és irodalom tanári szakot. Osztályfőnökként az általános iskola minden évfolyamán dolgoztam már. Mindig is úgy éreztem, hogy a legkisebbek nevelése az én igazi utam, jelenleg is másodikosokat tanítok. 2019-ben pedagógus minősítő eljárásban Pedagógus II. fokozatot szereztem.

Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, családias légkörben, játékosan történjen a tanulási folyamat. Előtérbe helyezem az órákon az élményszerű tanulást, amely során a gyerekek tapasztalás útján szereznek új ismereteket, és hasznosítják azokat. Gyakran saját készítésű interaktív feladatokat is használok az órán, ezzel is elősegítve a gyerekek tanulás iránti vágyát.

Törekszem a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, az egymást elfogadó, egymást segítő közösség formálására. Sok mesével, játékkal, dicsérettel, jutalommal igyekszem megkönnyíteni az óvodából iskolába való átállást a leendő kis elsősök számára.

Hiszem, hogy a szülőkkel együttműködve, együtt gondolkodva tudjuk biztosítani a gyermekek egészséges fejlődését.

Nagy szeretettel várom gyermekeiket!

Üdvözlettel: Kertészfi Andrea