csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

 

Mesterháziné Papp Márta vagyok, tanító – angol műveltségterületen – és angol nyelvtanár. 2004 óta a Piliscsévi Általános iskola dolgozója.

Öt gyermekem van, felnőttől az óvodásig különböző korosztályokban. Hogy miért is fontos ezt megemlíteni? Mert napi szinten kell otthon is megtalálnom velük a közös hangot, aminek az iskolában is hasznát veszem. 4. osztálytól tanítok angolt minden évfolyamon és jelenleg a 7. osztály osztályfőnöke is vagyok. Emellett egy nyelviskola tanáraként egészen kicsikkel is foglalkozom. Óráim általában jó hangulatúak, ha lehet, játékosak, de ehhez természetesen a tanulóknak is partnernek kell lenni. A modern kor gyermekeit a modern kor vívmányait is felhasználva kell tanítani ezért nekem is folyamatosan fejlődni kell, frissítenem kell a tudásomat.  Igyekszem nem szigorú, hanem következetes lenni. Velem lehet beszélgetni, hozzám bármikor fordulhatnak a diákok.  Benne vagyok minden „buliban”, jelmezbe bújok, szívesen játszom a gyerekekkel, kirándulás szervezésekor is partnerként kezelem őket.

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

/Babits Mihály/

,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” (Móricz Zsigmond)

1981-től 2021-es nyugdíjazásomig a Piliscsévi Általános Iskola tanítója, később magyar nyelv és irodalom szakos tanára, majd 2003-tól intézményvezetője voltam. A 2021/22-es tanév II. félévétől óraadó tanárként tanítom a felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Öröm számomra a tanítás, melynek során fontosnak tartom a tanulók érdeklődésének és a tanulás iránti vágyának felkeltését. Tanóráimon barátságos, jó hangulatú légkör megteremtésére törekszem, nyitott vagyok a tanulók kérdéseire, problémáira, ötleteire.    Külön figyelmet fordítok a tanulási nehézséggel küzdő tanulók megsegítésére és a tehetségek felismerésére, gondozására. Célom, hogy tanítványaim a különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, szabatosan tudják kifejezni önmagukat. Szeressék, tiszteljék a magyar nyelvet, tegyenek szert biztos szövegértésre és váljanak olvasó emberekké. Az irodalmi művek feldolgozása során kiváló lehetőségem nyílik érzelmi nevelésükre is, ezzel szeretném segíteni személyes boldogulásukat, társadalmi beilleszkedésüket és sikeres helytállásukat a középiskolában.                                                  És mindennél nagyobb öröm, hogy ezt szülőfalumban, egykori általános iskolámban tehetem meg!

Maduda Ildikó

„A diákokat gondolkozni kell megtanítani, nem arra, hogy mit gondoljanak.”

/Margaret Mead/

 

Gongola-Sztancsik Katalin vagyok, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, hitoktató. 2008-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, azóta általános iskolában és középiskolában is dolgoztam. 2019 óta vagyok a Piliscsévi Általános Iskola tantestületének a tagja, a két idősebb gyermekem is az iskola tanulója.

            Az itt töltött idő alatt magyart és etikát tanítottam a felső tagozaton, illetve osztályfőnök is voltam. Jelenleg gyesen vagyok a harmadik gyermekemmel, de a babázás mellett aktívan részt veszek a közösség életében: a férjemmel a Piliscsévi Kisboldogasszony Katolikus Karitász csoport alapítói közé tartozunk és a Karitász kórus vezetőiként sok program, műsor szervezésében is részt veszünk.

            Az otthon töltött évek után örömmel térek majd vissza a hivatásomhoz. Legfőbb célom az, hogy segítsek gyerekeknek elsajátítani az anyanyelv helyes használatát, és közelebb hozzam a diákokhoz az irodalmat, valamint megszerettessem velük az olvasást. Meggyőződésem, hogy az olvasó gyerekből gondolkodó felnőtt válik. Bízom benne, hogy az iskolánkban megszerzett tudással a diákjaink a középiskolában is megállják majd a helyüket, és boldog kiegyensúlyozott felnőtté válnak.

 „Egyetlen szabadságot tudok, és ez az elme szabadsága.”

  /Antoine de Saint Exupery/

Hanczvikkelné Sárfi Mónika vagyok. 

Gyógypedagógus, mozgásterápiás fejlesztő szakember (Kulcsár-torna, Alapozó terápia). 

Tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola karán végeztem pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakokon. 

Jelenleg Piliscsabán az óvodákban dolgozom főállásban, és emellett a Piliscsévi Általános Iskola alkalmazásában is állok. 

Az iskolában a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését végzem. Próbálom játékos oldaláról megközelíteni a tanulást, hogy ezeknek a gyerekeknek is örömet tudjon okozni és könnyebb legyen az ismeretek elsajátítása. 

"Amikor diagnózis alapján ítélsz meg valakit, kihagyod képességeit, szépségét és egyediségét."

Dudás Andrea vagyok, testnevelő.

2000 óta tanítok testnevelést a Piliscsévi Általános Iskolában, alsó és felső tagozaton egyaránt.

Hatéves korom óta sportolok, célom, hogy a mozgás, az egészséges életmód természetes legyen tanítványaink számára.

Emellett osztályfőnökként is segítem tanulóink életét, a jelenlegi végzős osztálynak 4 éve vagyok osztályfőnöke.

Hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben. Minden emberben van valami különleges, valami olyan, ami senki másban, amit senki más nem tud.

A pedagógus feladata és küldetése, hogy megkeresse és megtalálja a rá bízott gyermekben a csodát, a  különlegességet. Meglátni és előhozni a szunnyadó tehetséget: ez a mi dolgunk.

„ Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat a szavaidtól.”

 Carl William Buehner