csevisuli

,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” (Móricz Zsigmond)

1981-től 2021-es nyugdíjazásomig a Piliscsévi Általános Iskola tanítója, később magyar nyelv és irodalom szakos tanára, majd 2003-tól intézményvezetője voltam. A 2021/22-es tanév II. félévétől óraadó tanárként tanítom a felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Öröm számomra a tanítás, melynek során fontosnak tartom a tanulók érdeklődésének és a tanulás iránti vágyának felkeltését. Tanóráimon barátságos, jó hangulatú légkör megteremtésére törekszem, nyitott vagyok a tanulók kérdéseire, problémáira, ötleteire.    Külön figyelmet fordítok a tanulási nehézséggel küzdő tanulók megsegítésére és a tehetségek felismerésére, gondozására. Célom, hogy tanítványaim a különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, szabatosan tudják kifejezni önmagukat. Szeressék, tiszteljék a magyar nyelvet, tegyenek szert biztos szövegértésre és váljanak olvasó emberekké. Az irodalmi művek feldolgozása során kiváló lehetőségem nyílik érzelmi nevelésükre is, ezzel szeretném segíteni személyes boldogulásukat, társadalmi beilleszkedésüket és sikeres helytállásukat a középiskolában.                                                  És mindennél nagyobb öröm, hogy ezt szülőfalumban, egykori általános iskolámban tehetem meg!

Maduda Ildikó

Kategória: