Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[1],
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására – amennyiben ez különösen indokolt -előzetes időpontegyeztetés alapján lesz majd lehetőség!

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 

Piliscsév, 2020. 04. 07.                                                  Maduda Ildikó intézményvezető

 

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tájékoztatás az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

 

 

 1. A körzetes általános iskolák hivatalból felveszik a körzetes gyermekeket április 28 - 2020.május 15. között.

A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://kk.gov.hu/hirek-esztergomi linken érhetőek el a „Tájékoztatás iskolai körzetekről” cím alatt. A körzetes intézmény felé a szándék megerősítése szükséges. A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

 1. Amennyiben a szülő nem a körzetes általános iskolába kívánja beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb április 24-ig.

 

 

A szándéknyilatkozat benyújtásának módja:

 

Az iskolák elektronikus levélcímei megtalálhatóak a https://kk.gov.hu/intezmenyeink-esztergom linken.

 

A felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatója jogosult a felülbírálati kérelemről dönteni. A felülbírálati kérelmet az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

 

 

                                                                                  Muszela Szabolcs

                                                                                              tankerületi igazgató

 1. osztályosaink részt vesznek - a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében megvalósuló - TOP-5.3.1-16. Bűnmegelőzési Programban. Ennek keretében január 24-én részesei lehettek a KÁVA Kulturális Műhely interaktív színházi előadásának, Kesztölcön.

A Titkos ajtó című, résztvevő színházi előadás a felnőtté válás kezdeti pillanatait vizsgálta, és segítette a felnőtt szerepekhez való viszony megváltozását.

A program folytatásaként 5 alkalmas drogprevenciós foglalkozást tartanak tanulóinknak, a gyermekjóléti szolgálat és a rendőrség munkatársai.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Március 16-ától iskolánkban is – mint az ország összes iskolájában – tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik az oktatás. Ennek egyheti tapasztalatai alapján ezúton köszönöm meg minden szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak, tanulónak az együttműködést!
Ez a helyzet mindannyiunkat új kihívások elé állított, és úgy látom, hogy mindannyian helytállunk!
A pedagógusok folyamatosan keresik és fejlesztik módszer- és eszköztárukat, hogy a helyzet adta lehetőségekkel minél hatékonyabban segítsék tanulóik munkáját.
A gyerekek lelkesen várják és oldják meg, végzik el a feladatokat. Megható és szívet melengető ez a lelkesedés, szeretnénk, ha minél tovább kitartana!
A szülők nyomon követik, hogy melyik gyermeküknek, melyik platformon milyen feladatot kell elvégezniük és beküldeniük. Egymásnak is segítenek, ha valamelyik tanuló feladata nem érkezett meg, vagy nem találják. Elismerés és köszönet mindenkinek az összefogásért, a példás együttműködésért!
Köszönöm Kristóf Sándor, volt tanítványunknak is, hogy számítógépet adományozott egy jelenlegi tanulónknak!
Hosszú, nehéz időszak áll még előttünk, de bízom benne, hogy ezzel az egészséges és pozitív hozzáállással minden megoldható! Ha nehézségek adódnak, kérem jelezzék az osztályfőnököknek, pedagógusoknak, és próbálunk változtatni, segíteni!
Fontos, hogy a gyerekek rendszeres napirend szerint végezzék el feladataikat és érezzék kötelességüknek a tanulást! De a legfontosabb a járványügyi szabályok betartása, az egészség, a nyugalom megőrzése!
Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, kitartást!

Maduda Ildikó intézményvezető

Remek hangulatú farsangi bált szervezett idén Diákönkormányzatunk a Szülői munkaközösség együttműködésével! Volt kézműves foglalkozás, arcfestés, ügyességi játék, jelmezes felvonulás, jelmez- és táncverseny és székfoglaló. Köszönjük Ravasz Éduának és Salik Gyulának a táncverseny zsűrizését, az anyukáknak a büfé sok finomságát és mindenkinek, aki munkájával támogatásával hozzájárult bálunk sikeréhez!