TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

 1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

 1. április 15-én, csütörtökön 14-től 16 óráig
 2. április 16-án, pénteken 8-tól 12 óráig

 

Piliscsévi Általános Iskola, 2519 Piliscsév, Iskola u. 1-3.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Esztergomi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Általános rendelkezések

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.).

Tájékoztatónk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) és az Infotv. foglaltak betartásával készült.

 

Bővebben: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2021

Kedves leendő 1. osztályos szülők!

Gyermekük életének egyik legfontosabb döntése előtt állnak, ebben szeretnénk segítségükre lenni.

Javasoljuk, hogy az iskolaválasztásban a gyermek érdeke legyen a döntő, azt mérlegeljék, hogy mi szolgálja legjobban az ő érdekeit és biztonságát.

 

Ha a Piliscsévi Általános Iskolát választják, akkor jól döntenek, mert intézményünkben biztosítottak az eredményes oktató-nevelő munka, tárgyi és személyi feltételei. Az itt tanító pedagógusok gyermekközpontú, családias iskolai légkör megteremtésére törekednek, legfőbb céljuk, hogy az általuk nevelt gyermekek testben, lélekben és értelemben ép emberekké, sikeres felnőttekké váljanak.

 

 • A leendő 1. osztályos tanító, Tóth Istvánné nagy gyakorlattal rendelkező, jól felkészült pedagógus, aki tanítói diplomája mellett gyógypedagógus végzettséggel is rendelkezik.
 • Iskolánkban két nyelv (1. osztálytól szlovák és 4. osztálytól angol) tanulására van lehetőség.
 • Megfelelő színvonalú számítógépparkkal oktatjuk az informatika tantárgyat.
 • Az alsó tagozat minden évfolyamán órarendbe épített néptáncoktatás
 • A Győri Hangfestő Művészeti Iskola keretén belül délutáni néptáncoktatásra is lehetőség van.
 • Változatos szabadidős programokat szervezünk. (színház, mozi, múzeum, játszóház, kirándulás, erdei iskola, táborozás, nyári napközi, Határtalanul pályázati program)
 • Fontos számunkra a hagyományőrzés. (akadályverseny, Luca-napi vásár, farsangi bál, húsvétváró, gyermeknap)
 • Az iskolához hatalmas füves terület, a patak mellett aszfaltozott sportpálya és sporteszközök gazdag választéka áll a tanulók rendelkezésére a sportoláshoz és a különböző szabadidős foglalkozásokhoz.
 • Délutáni sportolási lehetőségek: sportkör, judo, futball.
 • A 4. és 5. osztályosok úszásoktatásban részesülnek a dorogi uszodában.
 • Rendelkezünk a modern oktatás technikai feltételeivel: 6 db interaktív tábla, tanulói laptopok, tabletek, szemléltetőeszközök, sportszerek stb.
 • Étkeztetést és napközis ellátást biztosítunk.
 • Az iskolatej program keretében heti 4 alkalommal tejet/karamellás tejet/kakaót, az iskolagyümölcs program keretében heti 4 alkalommal gyümölcsöt/zöldséget/gyümölcslét kapnak tanulóink.
 • Osztályaink átlaglétszáma alacsony, ezáltal nagyobb lehetőség nyílik a differenciálásra, egyéni bánásmódra, tehetséggondozásra.
 • Szakköröket, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
 • Minden rászoruló tanuló részére biztosítjuk a szakvéleményében előírt fejlesztő foglalkozásokat.
 • Oktatásunk hatékonyságát verseny-, mérési eredményeink, és továbbtanulási mutatóink is bizonyítják.
 • Harmadik éve veszünk részt a Boldog Iskola programban.
 • Iskolánk helyben van, biztonságban tudható a gyermek, megismeri leendő tanító nénijét, óvodás csoporttársaival alkot egy osztályt.

 

Az iskolánkat bemutató szülői értekezletünket – hagyományainkhoz híven – idén is március elejére tervezzük. Reméljük addigra nem lesz akadálya annak, hogy fogadjuk Önöket!

De addig is – egyéni látogatásra – szívesen látjuk Önöket egy előzetesen egyeztetett időpontban!

Kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot telefonos vagy e-mail elérhetőségeinken!

Szeretettel várjuk  mind a helyi, mind a környező települések leendő 1. osztályosainak érdeklődését is!

                                                          

                                                         Maduda Ildikó intézményvezető

 

Nemzetiségi oktatás tájékoztató

Nemzetiségi oktatás nyilatkozat

Felvételi körzetek 2021/2022

 

             

 

 

Tisztelt Érintettek, Kedves Tanulók, Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy Intézményünk az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályainak megfelelően adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben az Önök, vagy gyermekeik személyes adataival, azok kezelésével, tárolásával, továbbításával kapcsolatosan kérdésük, észrevételük, vagy panaszuk merülne fel, úgy azt szíveskedjenek a tisztviselő alábbi elérhetőségeinek valamelyikén lehetőség szerint közvetlenül felé jelezni. Az adatvédelmi tisztviselő minden megkeresésre reagálni fog.

Intézményünk adatvédelmi tisztviselője:


Dr. Lórodi László
Reé Consulting Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. II/26.
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.