csevisuli

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját

szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

(Németh László)

 

 

1986-tól – több, mint 35 éve – a Piliscsévi Általános Iskolában dolgozom.

Matematikát, magyar nyelv és irodalmat, valamint környezetet tanítok. Jelenleg a 4. osztály osztályfőnöke vagyok. Fontosnak tartom, hogy nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítsak a gyerekeknek, hogy örömmel járjanak iskolánkba, ahol jó hangulatban, biztonságban érezhetik magukat, és bármikor bizalommal fordulhatnak hozzám.

Célom, hogy megfelelően fejlődjön a gyerekek személyisége, kialakuljon feladat- és kötelességtudatuk, hogy egymást támogató jó kis közösséggé formálódjanak. Fontos számomra, hogy a gyerekek együttműködjenek, elfogadják, megbecsüljék egymást és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

A nevelést és az oktatást egységes egészként kezelem, mert meggyőződésem, hogy az eredményes tanulás csak fegyelmezett, koncentrált módon, kellő motivációval valósítható meg. Fontos számomra a tanórák nyugodt, feszültségmentes légköre, a tanulás megszerettetése, és a tanulók érdeklődésének felkeltése a tananyag iránt. Óráimon különböző módszereket, játékos munkaformákat és saját készítésű szemléltetőeszközöket is alkalmazok a tanulók életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően. Kiemelt figyelmet fordítok az SNI és a BTMN tanulók differenciált foglalkoztatására, valamint a tehetséges gyerekeket versenyeztetésére, iskolán kívüli megmérettetésére.

Célom, hogy a 4. osztály befejezésével a tanulók a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában, tanulási módszerekben gazdagodva pozitív hozzáállással folytathassák tanulmányaikat a felső tagozaton.

Kategória: