csevisuli

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekkel bánni!"

Lev Tolsztoj.

Közel negyven éve vagyok a pályán, ebben az iskolában kezdtem dolgozni. Az akkor itt tanító kollégáktól, sokat tanultam következetes, szigorú, de mindig a gyermek fejlődését szem előtt tartó nevelésről, oktatásról.  A mostani osztályom a tizedik.

Az iskolában a 2.osztály osztályfőnöke vagyok. A közismereti és a készségtárgyakat,  valamint a testnevelést is én tanítom a gyerekeknek.

A harmadik és a negyedik osztályban ének-zenét, a 2. 3. osztályban furulya alapismereteket oktatok, tehetséggondozásként.                                                                                                                                           A tanításon túl, szabadidős tevékenységeket, nyári napközit, kirándulásokat szervezek tanulóimnak.

A munkám sokrétű, szeretem, mert a tanulók testi szellemi és lelki fejlődését négy évig figyelemmel kísérve          jutunk el a közös célig, a felső tagozatig.                                                                                                               Minden gyermek külön világ,  célom, hogy diákjaim örömmel fedezzék fel a világot, és az érdeklődésük megmaradjon az életen át tartó tanulás, ismeretszerzés iránt.  Ennek érdekében változatos    munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon.                                                                                                                                                                 Az elkövetkező éveket hasonló szellemben szeretném ebben az intézményben folytatni.

Kategória: