csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekkel bánni!"

Lev Tolsztoj.

Közel negyven éve vagyok a pályán, ebben az iskolában kezdtem dolgozni. Az akkor itt tanító kollégáktól, sokat tanultam következetes, szigorú, de mindig a gyermek fejlődését szem előtt tartó nevelésről, oktatásról.  A mostani osztályom a tizedik.

Az iskolában a 2.osztály osztályfőnöke vagyok. A közismereti és a készségtárgyakat,  valamint a testnevelést is én tanítom a gyerekeknek.

A harmadik és a negyedik osztályban ének-zenét, a 2. 3. osztályban furulya alapismereteket oktatok, tehetséggondozásként.                                                                                                                                           A tanításon túl, szabadidős tevékenységeket, nyári napközit, kirándulásokat szervezek tanulóimnak.

A munkám sokrétű, szeretem, mert a tanulók testi szellemi és lelki fejlődését négy évig figyelemmel kísérve          jutunk el a közös célig, a felső tagozatig.                                                                                                               Minden gyermek külön világ,  célom, hogy diákjaim örömmel fedezzék fel a világot, és az érdeklődésük megmaradjon az életen át tartó tanulás, ismeretszerzés iránt.  Ennek érdekében változatos    munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon.                                                                                                                                                                 Az elkövetkező éveket hasonló szellemben szeretném ebben az intézményben folytatni.

 

 

Tóth Istvánné Marika néni vagyok. A Piliscsévi Általános Iskolában 1984 óta dolgozom. Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán szlovák szakos tanítóként végeztem, majd Győrben gyógypedagógus képzésben, tanulásban akadályozottak tanári szakon szereztem másoddiplomát. Teljeskörű pedagógusminősítési folyamatban értem el a Ped II. minősítést. Munkám során számtalan tanfolyamon képeztem magam ( Zsolnay- és Tolnainé módszertani, számítógép kezelési, informatikai, helyesírási, sok-sok különféle kézműves ), és szakmai továbbképzésben vettem részt. Fontosnak tartom a tehetséges tanulók támogatását éppúgy, mint a tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztését. Igyekszem minden gyerekhez „megtalálni azt a kulcsot” amivel jól működik. Célom: barátságos környezetben, jó osztályközösségben, hatékony tanulást biztosítani a rám bízott gyerekeknek. 

Móricz Zsigmond idézetét vallva: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”

 

 

 

 

 

Számomra a pedagógus lét hivatás. Hiszem, hogy a tanítás a szeretet kifejezésének egyik módja, s úgy gondolom, a gyermekek megérdemlik mindkettőt.

Célom, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki, ahol minden diák számára biztonságos és inspiráló tanulási környezetet teremtünk, ahol a diákjaink kibontakozhatnak.

Büszke vagyok rá, hogy kollégáimmal és diákjainkkal együtt részese lehetek ennek az izgalmas útnak és várom, hogy együtt dolgozzunk az iskola sikereiért.

„Ahhoz, hogy egy gyermek virággá váljon, szüksége van az öntözésre a jó tanárok részéről.” /Rudolf Steiner/

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót a Piliscsévi Általános Iskola megújult honlapján!

Ismerkedjenek meg a Pilis lába alatt elhelyezkedő, gyermekközpontú, családias hangulatú iskolánk pedagógusaival, diákéletével, programjainkkal, pilisi szlovák értékeinkkel.

A Piliscsévi Általános Iskola az Esztergomi Tankerületi Központhoz tartozó, több mint 80 éve fennálló, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató, integráló intézmény.

Jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok tanítják a gyerekeket, akik nemcsak a tanulók tudására, hanem a személyiségük alakulására is odafigyelnek. Iskolánkban a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk.

Intézményünkben sok közösségteremtő programot szervezünk, építjük, segítjük a gyermekek közösségi léthez való tartozásának érzését. Hagyományőrző értékrendet közvetítünk, fontosnak tartjuk a múlt őrzését, mindemellett a gyerekek két különböző európai idegen nyelvet is tanulnak.

A jó közösségben a tagok felelősséget vállalnak egymásért, együtt éreznek és segítik egymást, célunk az, hogy ezt mindannyian megéljük, megtapasztaljuk.

Családias, természetközeli környezetben 1-8. évfolyamig fogadjuk a gyerekeket. Az iskola jelentős zöld területtel, sportpályával, játszótérrel várja a kicsiket és nagyokat.

Családias légkör jellemző gyermekközpontú intézményünkre. Az alsótól a felső tagozatig figyelemmel kísérjük a tanulók személyiségfejlődését, harmonikus kapcsolatot ápolunk egymással és a szülőkkel.

Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek nemcsak tárgyi tudással rendelkezzenek, hanem az életre is felkészítsük őket, élményeket és a valahova tartozás érzését vigyék magukkal.

 

„Magad légy olyanná, amilyennek fiadat látni szeretnéd!”

/Deák Ferenc/

 

Bendur Judit Katalin

helyettes intézményvezető

A Zöldforgó élménynap program

kerül megrendezésre  június 8-án. A program tartalmaz  AR kiállítást, ,játszóházat, VR kvízt valamint az Alma együttes előadását is élvezhetik tanulóink a Művelődési Házban.

 

Lázár Ervin Program:

Iskolánk csatlakozott a Nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Kormányhatározat alapján létrehozott Lázár Ervin Programhoz, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Ebben a tanévben a 3., a 6. és a 8. osztályos tanulók részére szervezett előadásokat.

  A Tatabányai Jászai Mari Színházban 2022. február 22-én, a 3. évfolyamos tanulók nézhették meg a  Rumini című előadást, a Fővárosi Nagycirkuszban 2022. március 2-án a 6. évfolyamos tanulók élvezhették a Tavaszváró Fesztivál című előadást,  a 8. osztályos tanulók pedig 2022. március 7-én, a Pesti Magyar Színházban a Rómeó és Júlia című előadást tekinthették meg.

 

Boldogságóra program:

Intézményünk a 2018/19-es tanévtől bekapcsolódott a Boldog Iskola projektbe, melynek célja: a pozitív pszichológia kutatások eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva a tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

A gyerekekkel közösen feldolgozott témák nagyban hozzájárulnak a tanulók boldogabb és kiegyensúlyozottabb életéhez.

 

 

Iskolatej/Iskolagyümölcs:

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. Ennek keretében részt veszünk az iskolagyümölcs és iskolatej programban.

A 2020/2021-es tanévben az intézményünkbe a  Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. szállítja – program keretében az iskolatejet, kakaót a diákoknak, a GARDEN Vega-Ház Kftpedig a sok finom, egészséges zöldséget és gyümölcsöt.

Nárcisz Ültetés:

A Hospice Világnaphoz kapcsolódó Nárcisz Ültetés programhoz iskolánk is csatlakozott.

Diákjaink a pedagógusokkal közösen az iskola udvarán ültetnek nárciszt, hogy a virágok felhívják a figyelmet az elesett betegek támogatására és példát mutassanak a gyerekeknek az együttérzésére, cselekvő szolidaritásra.