csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Uncategorised

Küldetésnyilatkozat

 

Iskolánkban családias, biztonságos, barátságos környezetben pozitív szemléletű és egészséges lelkületű pedagógusok várják minden nap a gyerekeket.

Célunk, hogy közösségünkben a gyerekek jól érezzék magukat és örömmel járjanak iskolánkba. Változatos óravezetési módszerekkel, kis létszámú osztályainkban, modern, jól felszerelt tantermeinkben, digitális táblák és interaktív tananyagok segítségével játékosan, vidám légkörben zajlik a nevelő-oktató munka.

A mai világban érték, ha több nyelven tudunk beszélni. A mi iskolánkban lehetőség van két modern, európai nyelv, a szlovák és az angol nyelv elsajátítására első osztálytól kezdve. A jövőben törekszünk arra, hogy 8. év végére valamelyik tárgyból alapfokú nyelvvizsgát szerezhessenek diákjaink, hasznos nyelvtudással vértezzük fel őket.

Az első négy évfolyamon, a tánc és mozgás tantárgy, komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a gyerekek sajátos kifejezőeszköz birtokába jutnak.

Nagy gondot fordítunk a tanulásban lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére, hozzáértő gyógypedagógus kollégáink szakszerű segítségével.

Szakköreinken, sport-, nyelvi – és zenei foglakozásainkon helyben biztosítjuk a fejlődés lehetőségét a tehetséges tanulóink számára. Tanulóink helyi, megyei és országos versenyeken mérettethetik meg tudásukat.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését. A gyerekeknek maradandó, egész életre szóló élményt nyújtó programokat biztosítunk, erdei táborozás, nyári táborok, színházlátogatás, múzeumpedagógia programok, meghívott előadók, preventív foglalkozások, pályaorientációs napok, hagyományőrző és környezetvédelmi programok keretein belül.

Nemzetiségi általános iskolaként odafigyelünk a hagyományőrzésre, a településünk ősei életének, nyelvének, hagyományainak megismerésére, őrzésére és továbbadására.

Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségfejlesztését, célunk, hogy a gyermekek egymásra odafigyelő, érző és empatikus felnőttekké váljanak egy közösség részeként.

Úgy gondoljuk a Pilis lába alatt fekvő modern, kétszintes épületünk, tágas nagy udvarral, focipályával, patakparti játszótérrel nem csak a tanulás színtere kell hogy legyen, hanem közösségi tér is, ahol barátságok születnek, ahol lehetőség van időt tölteni egymással, jókat játszani és beszélgetni, közös élményeket gyűjteni.

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekkel bánni!"

Lev Tolsztoj.

Közel negyven éve vagyok a pályán, ebben az iskolában kezdtem dolgozni. Az akkor itt tanító kollégáktól, sokat tanultam következetes, szigorú, de mindig a gyermek fejlődését szem előtt tartó nevelésről, oktatásról.  A mostani osztályom a tizedik.

Az iskolában a 2.osztály osztályfőnöke vagyok. A közismereti és a készségtárgyakat,  valamint a testnevelést is én tanítom a gyerekeknek.

A harmadik és a negyedik osztályban ének-zenét, a 2. 3. osztályban furulya alapismereteket oktatok, tehetséggondozásként.                                                                                                                                           A tanításon túl, szabadidős tevékenységeket, nyári napközit, kirándulásokat szervezek tanulóimnak.

A munkám sokrétű, szeretem, mert a tanulók testi szellemi és lelki fejlődését négy évig figyelemmel kísérve          jutunk el a közös célig, a felső tagozatig.                                                                                                               Minden gyermek külön világ,  célom, hogy diákjaim örömmel fedezzék fel a világot, és az érdeklődésük megmaradjon az életen át tartó tanulás, ismeretszerzés iránt.  Ennek érdekében változatos    munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon.                                                                                                                                                                 Az elkövetkező éveket hasonló szellemben szeretném ebben az intézményben folytatni.

 

Bendur Judit Katalin vagyok, jelenleg a Piliscsévi Általános Iskola helyettes intézményvezetőjeként dolgozom, ezen kívül angol nyelvtanár és magyar szakos vagyok.

Számomra a pedagógus lét hivatás. Hiszem, hogy a tanítás a szeretet kifejezésének egyik módja, s úgy gondolom, a gyermekek megérdemlik mindkettőt.

Munkám fő célja a közösségi lét erősítése, az egyéni tulajdonságok figyelembevétele, családias, barátságos viszony ápolása mind az órákon, mind azon kívül. Az óráimon élményszerűen szeretem átadni tudásomat, hogy mind a magyar, mind egy idegen nyelv értékét, szépségét, tudásának hasznosságát megtapasztalják a diákok.

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted

Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”

/Kazinczy Ferenc/