csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Iskolánk

Igazgatói köszöntő

Kedves Látogató! Szeretettel köszöntöm Önt a Piliscsévi Általános Iskola megújult honlapján!

Ismerkedjen meg iskolánk egyéni arculatával! Találkozzon itt tanító kiváló pedagógusainkkal! Nézze meg miért érdemes a mi iskolánkba járni! Böngésszen programjaink, eseményeink között, tekintsen be iskolánk hétköznapjaiba!

Szöllősi-Bendur Judit

helyettes intézményvezető

Mottóink

“Megismerlek és elfogadlak. Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat.” /Vekerdy Tamás/

“Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk a gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk.” /Eötvös József/

“A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot!” / Nelson Mandela/

 

Beiratkozás

 

Kedves leendő első osztályos Szülők!

Sok szeretettel várjuk Gyermeküket iskolánk tanulóiként! Nagy lépés ez minden család életében, amikor gyermekünk kilép az óvodáskor varázslatos világából és komoly elsős lesz belőle!

Az iskolaválasztás az egyik legfontosabb döntés. Iskolánk bemutatásával szeretnénk segítségükre lenni, hogy gyermekük érdekeit szem előtt tartva a legmegfelőbb döntést tudják meghozni.

Az oktatás családias hangulatban, barátságos környezetben, kis létszámú osztályokban, modern, jól felszerelt tantermekben, játékosan, vidám légkörben zajlik, digitális táblák segítségével.

Korszerű eszközökkel felszerelt tornatermünk, kinti pályánk,  hatékonyan biztosítja a napi mozgást, megteremti a versenysportolás lehetőségét különböző sportágakban. Iskolánk többek között együttműködő partnere a Bozsik-programnak, ahová már az elsősöket is várják futballozni!

A táncoktatás, a művészeti nevelés kiemelt feladat pedagógiai programunkban, melynek feltételei iskolánkban adottak, a Győri Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusa órarendben építetten és tanórán kívüli foglalkozások keretén belül is várja a táncoslábú gyerekeket!

Nemzetiségi iskolánkban gyermekeik két nyelvet is elsajátíthatnak. Különleges lehetőség ez a mai világban, ahol a nyelveknek különös fontosságot tulajdonítunk. Első osztályosaink heti 5 órában tanulhatják a szlovák nyelvet játékos formában! Emellett partnerünknél, az LCF Kids Club országos hálózatához tartozó helyi nyelviskolánkban, már elsőtől professzionális módszerekkel, lelkes és jól képzett nyelvtanárokkal tanulhatják a kicsik az angolt. Negyedik osztálytól kezdődően pedig már heti 3 órában az órarendbe építetten viszik tovább tudásukat.

A jövőben arra is törekszünk, hogy nyolcadik évfolyamra alapfokú nyelvvizsgát tehessenek valamelyik nyelvből. Mindemellett hagyományőrző nyelvi és kulturális programok kísérik végig a gyerekek iskolai életét, erdei iskolai, és határon túli élményekkel együtt.

Iskolánkban délutánonként nem csak nyelvet, hanem programozást, videószerkesztést, a digitális világ rejtelmeit is megismerhetik, megtanulhatják a gyerekek. Az esztergomi Logiscool partnerünkként kihozza az érdeklődő kisdiákoknak a lehetőséget hozzánk, már alsó tagozaton is.

 

 

Küldetésnyilatkozat

 

Iskolánkban családias, biztonságos, barátságos környezetben pozitív szemléletű és egészséges lelkületű pedagógusok várják minden nap a gyerekeket.

Célunk, hogy közösségünkben a gyerekek jól érezzék magukat és örömmel járjanak iskolánkba. Változatos óravezetési módszerekkel, kis létszámú osztályainkban, modern, jól felszerelt tantermeinkben, digitális táblák és interaktív tananyagok segítségével játékosan, vidám légkörben zajlik a nevelő-oktató munka.

A mai világban érték, ha több nyelven tudunk beszélni. A mi iskolánkban lehetőség van két modern, európai nyelv, a szlovák és az angol nyelv elsajátítására első osztálytól kezdve. A jövőben törekszünk arra, hogy 8. év végére valamelyik tárgyból alapfokú nyelvvizsgát szerezhessenek diákjaink, hasznos nyelvtudással vértezzük fel őket.

Az első négy évfolyamon, a tánc és mozgás tantárgy, komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a gyerekek sajátos kifejezőeszköz birtokába jutnak.

Nagy gondot fordítunk a tanulásban lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére, hozzáértő gyógypedagógus kollégáink szakszerű segítségével.

Szakköreinken, sport-, nyelvi – és zenei foglakozásainkon helyben biztosítjuk a fejlődés lehetőségét a tehetséges tanulóink számára. Tanulóink helyi, megyei és országos versenyeken mérettethetik meg tudásukat.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését. A gyerekeknek maradandó, egész életre szóló élményt nyújtó programokat biztosítunk, erdei táborozás, nyári táborok, színházlátogatás, múzeumpedagógia programok, meghívott előadók, preventív foglalkozások, pályaorientációs napok, hagyományőrző és környezetvédelmi programok keretein belül.

Nemzetiségi általános iskolaként odafigyelünk a hagyományőrzésre, a településünk ősei életének, nyelvének, hagyományainak megismerésére, őrzésére és továbbadására.

Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségfejlesztését, célunk, hogy a gyermekek egymásra odafigyelő, érző és empatikus felnőttekké váljanak egy közösség részeként.

Úgy gondoljuk a Pilis lába alatt fekvő modern, kétszintes épületünk, tágas nagy udvarral, focipályával, patakparti játszótérrel nem csak a tanulás színtere kell hogy legyen, hanem közösségi tér is, ahol barátságok születnek, ahol lehetőség van időt tölteni egymással, jókat játszani és beszélgetni, közös élményeket gyűjteni.

Bendur Judit Katalin

igazgató

Tóth Istvánné

tanító, osztályfőnök, szlovák specializáció

Farda Adrienn

tanító, osztályfőnök, vizuális kultúra, etika specializáció

Harcos Éva

tanító, osztályfőnök, könyvtár specializáció, osztályfőnöki munkaközösség vezető

Horváthné Szabó Szilvia

tanító, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom specializáció

Balázsné Takács Erika

tanító, napközis tanító, angol nyelv specializáció

Somogyiné Juhász Mónika

tanító, szlovák specializáció, informatika szakos tanár, osztályfőnök, nyelvi munkaközösség vezető

Kiss Zsuzsanna

matematika szakos tanár, osztályfőnök

Mesterháziné Papp Márta

tanító, angol szakos tanár, osztályfőnök, angol, etika specializáció 

Rácz István

földrajz-rajz szakostanár

Gongola-Sztancsik Katalin

tanár 

Bártfai Veronika

tanár

LUCIA OLOŠTIAKOVÁ

óraadó

Halmos Zsuzsanna

óraadó

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

gyógypedagógus

Hajnali-Molnár Adél

gyógypedagógus

Bedő Viktória

pedagógiai asszisztens

Hajós Imréné

iskolatitkár

 

Szülői Munkaközösség

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a 2021/22-as tanévben: 

Osztály:

Név:

 

1.

Mánfainé Kajus Virág

Rumpli Anikó

 

2.

Molnár-Dézsi Edina

Mónos Erika

 

3.

Klányiné Gleboczki Judit

Wippelhauser Adél

 

4.

Rosenné Mális Ágnes

Fodorné Farkas Anna

 

5.

Bognár-Krizsák Ivett

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

 

6.

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Hudeczné Kovács Tünde

 

7.

Tandi Lajosné

Tóth Krisztián Gáborné

 

8.

Kunyik Jánosné

Strbik Attiláné