Név

Szakképzettség

Milyen tantárgyakat tanít?

Farda Adrienn

tanító, rajz műveltségterület

1. osztályos osztálytanító, magyar nyelv, irodalom, testnevelés, matematika, környezetismeret, rajz, ének, technika, napközi otthon

Tóth Istvánné

tanító, szlovák műveltségi terület, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógia szakos tanár

2. osztályos osztálytanító, magyar nyelv, irodalom, szlovák nyelv, szlovák népismeret, technika, rajz, fejlesztés

Horváthné Szabó Szilvia

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

3. osztályos osztálytanító, magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, ének, rajz, testnevelés, technika, felzárkóztató, napközi otthon

Csepreghiné Nyitrai Katalin

tanító, ének műveltségi terület

4. osztályos osztálytanító, magyar nyelv, irodalom, ének, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, fejlesztés, napközi otthon, furulya

Gongola-Sztancsik Katalin

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

5. osztályos osztályfőnök, magyar nyelv, irodalom, dráma és tánc, etika, fejlesztés, tanulószoba

Dudás Andrea

tanító, testnevelés műveltségi terület, testnevelő tanár

6. osztályos osztályfőnök, testnevelés, etika, technika, sportkör

Somogyiné Juhász Mónika

tanító, szlovák műveltségi terület, informatika szakos tanár

7. osztályos osztályfőnök, informatika, szlovák nyelv, szlovák népismeret

Misurák György

szlovák szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

8. osztályos osztályfőnök, szlovák nyelv, szlovák népismeret, tehetséggondozás

Maduda Ildikó

tanító, magyar nyelv és irodalom, orosz műveltségi terület, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető

intézményvezető, magyar nyelv, irodalom

Harcos Éva

tanító, könyvtár műveltségi terület

intézményvezető-helyettes, matematika, környezetismeret, etika, tanulószoba

Harmat Rudolfné

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

matematika, fizika, technika, fejlesztés, tanulószoba

Tőzsér Ildikó

biológia-földrajz szakos általános iskola tanár

természetismeret, földrajz, biológia, kémia

Dr. Juhász-Nagy Péterné

angol szakos tanár

angol nyelv, tehetséggondozás

Balázsné Takács Erika

tanító, angol műveltségi terület

angol nyelv, napközi otthon

Csátiné Solymosi Beáta

ének-zene karvezetés szakos tanár

ének

Erdős Klára

vizuális és környezetkultúra tanár

rajz

Halmos Zsuzsanna

táncpedagógus

tánc és mozgás

Kovácsné Hertlik Éva

logopédus

logopédiai fejlesztés

Varga Piroska

gyógypedagógus

gyógypedagógiai fejlesztés

Bagó Viktória

tiflopedagógus

gyógypedagógiai fejlesztés

Csordás Emese

gyógypedagógus

gyógypedagógiai fejlesztés

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

gyógypedagógus

gyógypedagógiai fejlesztés

 

A 2019/20-a tanév nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben dolgozói

Hajós Imréné

iskolatitkár

Bihari Gábor

rendszergazda

 

A 2019/20-a tanév technikai dolgozói

Fésüsné Suhaj Katalin

délelőttös takarító

Nebehaj Sándorné

délutános takarító

Silling Győző Balázsné

délutános takarító