Részlet a Piliscsévi Általános Iskola Pedagógiai Programjából

II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI

 

 

Boldog Iskola cím

 

Intézményünk a 2018/19-es tanévben bekapcsolódik a Boldog Iskola projektbe, melynek célja: a pozitív pszichológia kutatások eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva a tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A projektben való részvétel feltételei:

- A pedagógiai programban és az éves munkatervben legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szerepeljen a Boldogságóra projekt.

- A munkatervben a tízhónapos program tematika szerinti ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával.

- A 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak legyen boldogságórája, a cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával.

- Egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt kell feltölteni a www.boldogsagora.hu/oktatasi-segedanyagok weboldalon a regisztrált csoport.bejegyzéseihez, vagy év végén készül egy összefoglaló beszámoló az elvégzett havi feladatokról és az kerül feltöltésre az utolsó feladatot követően.

- A cím elnyerése után a programban való részvételt az intézmény a honlapján is nyilvánosságra hozza.