„Kalandok az Iskola utcában”

Iskolanyitogató programok a Piliscsévi Általános Iskolában

 

2019. szeptember 27. péntek

Az iskolába készülő gyerekeket meghívjuk iskolai akadályversenyünkre a Pincefaluba.

2019. november 4. hétfő 16 óra

Délutáni, kreatív „őszi” foglalkozásra várjuk az iskolánk iránt érdeklődő gyerekeket,
a szülőket pedig iskolánk bemutatkozására.

2019. november 13. szerda

Nyílt napunkon szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket az 1. osztályba
és a leendő tanítónő órájára a 4. osztályba.

2019. december 7. szombat

Luca napi vásárunkra várunk minden óvodást és szülőjét.

2019. december 20. péntek 11 óra

Iskolai karácsonyi műsorunkra szeretettel várjuk az iskolába készülő gyerekeket.

2020. február 11. kedd

„Itt a farsang” - Délelőtti táncos foglalkozásra hívjuk az iskolába készülő gyerekeket.

2020. március 11. szerda

Iskolánkat bemutató szülői értekezletet tartunk.

2020. április 7. kedd

Húsvétváró napra várjuk az iskolába készülő gyerekeket.

2020. május 20. szerda

Szülői értekezletet tartunk a beíratott gyermekek szüleinek.

 

 

Kedves leendő 1. osztályos szülők!

 

Gyermekük életének egyik legfontosabb döntése előtt állnak, ebben
szeretnénk segítségükre lenni.

Javasoljuk, hogy az iskolaválasztásban a gyermek érdeke legyen a döntő, azt mérlegeljék, hogy mi szolgálja legjobban az ő érdekeit és biztonságát.

 

A Piliscsévi Általános Iskolában biztosítottak az eredményes oktató-nevelő munkatárgyi és személyi feltételei.

· A leendő 1. osztályos tanító, Csepreghiné Nyitrai Katalin, nagy gyakorlattal rendelkező, jól felkészült pedagógus.

· Iskolánkban két nyelv (1. osztálytól szlovák és 4. osztálytól angol) tanulására van lehetőség.

· Az első évfolyamtól oktatunk informatikát, megfelelő színvonalú számítógépparkkal.

· Az alsó tagozat minden évfolyamán órarendbe épített néptáncoktatás folyik.

· A Győri Hangfestő Művészeti Iskola keretén belül délutáni néptáncoktatásra is lehetőség van.

· Változatos szabadidős programokat szervezünk. (színház, mozi, múzeum, játszóház, kirándulás, erdei iskola, táborozás)

· Fontos számunkra a hagyományőrzés. (akadályverseny, Luca-napi vásár, farsangi bál, húsvétváró, gyermeknap)

· Hatalmas füves terület és sporteszközök gazdag választéka áll rendelkezésünkre a sportolásra, szabadidős foglalkoztatásra.

· Délutáni sportolási lehetőségek: sportkör, judo, futball.

· A 4. és 5. osztályosok úszásoktatásban részesülnek a dorogi uszodában.

· Rendelkezünk a modern oktatás technikai feltételeivel: 6 db interaktív tábla, tanulói laptopok, tabletek, szemléltetőeszközök, sportszerek stb.

· Étkeztetést és napközis ellátást biztosítunk.

· Az iskolatej program keretében heti 4 alkalommal tejet/karamellás tejet/kakaót, az iskolagyümölcs program keretében heti 4 alkalommal gyümölcsöt/zöldséget/gyümölcslét kapnak tanulóink.

· Osztályaink átlaglétszáma alacsony, nagyobb lehetőség nyílik a differenciálásra, egyéni bánásmódra, tehetséggondozásra.

· Szakköröket, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

· Minden rászoruló tanuló részére biztosítjuk a szakvéleményében előírt fejlesztő foglalkozásokat.

· Oktatásunk hatékonyságát verseny-, mérési eredményeink, és továbbtanulási mutatóink is bizonyítják.

· Iskolánk helyben van, biztonságban tudható a gyermek, megismeri leendő tanító nénijét, óvodás csoporttársaival alkot egy osztályt.

 

Az itt tanító pedagógusok gyermekközpontú, családias iskolai légkör megteremtésére törekednek, legfőbb céljuk, hogy az általuk nevelt gyermekek testben, lélekben és értelemben ép emberekké, sikeres felnőttekké váljanak.

 

Kérjük látogassanak el hozzánk, ismerjék meg

iskolánkat, pedagógusainkat!

 

Piliscsév, 2019. szeptember 13.

 

Maduda Ildikó intézményvezető