csevisuli

Szülői Munkaközösség

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a 2021/22-as tanévben: 

Osztály:

Név:

 

1.

Mánfainé Kajus Virág

Rumpli Anikó

 

2.

Molnár-Dézsi Edina

Mónos Erika

 

3.

Klányiné Gleboczki Judit

Wippelhauser Adél

 

4.

Rosenné Mális Ágnes

Fodorné Farkas Anna

 

5.

Bognár-Krizsák Ivett

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

 

6.

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Hudeczné Kovács Tünde

 

7.

Tandi Lajosné

Tóth Krisztián Gáborné

 

8.

Kunyik Jánosné

Strbik Attiláné

Kategória: