A 2022/23-as tanévben iskolánk felsős tagozatosai közül a 6. és 8. évfolyamosok az országos kompetenciamérés keretében digitális formában bemeneti mérésen vettek részt ősszel két alkalommal 4 x 45 perces időtartamban. A mérésben való részvétel kötelező volt.

Az 1. mérési nap a szövegértés készségére és matematika eszköztudásra, a 2. mérési nap természettudományos műveltséget vizsgáló mérésre és idegen nyelvi mérésre (olvasott szöveg értése és szövegalkotás, hallott szöveg értése) vonatkozott.

Az alsósok közül a 4. és 5. osztályosok is részt vettek 4 X 30 percben a bemeneti mérésen, ami a szövegértési készségüket és a matematika eszköztudásukat vizsgálta.

 

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

2022.10.10

Bemeneti mérés 8.o. szövegértés-matematika

8.o.

2022.10.17

Bemeneti mérés 8.o.

természettudomány-idegen nyelv

8.o.

2022.10.24

Bemeneti mérés 6.o. szövegértés-matematika

6.o.

2022.11.10

Bemeneti mérés 6.o.

természettudomány-idegen nyelv

6.o.

2022.11.16

Bemeneti mérés 5.o. szövegértés-matematika

5.o.

2022.11.23.

Bemeneti mérés 4.o. szövegértés-matematika

4.o.

 

 

A méréssorozat tavasszal a kimeneti mérésekkel folytatódik, ahová már a 7. osztályosok is bekapcsolódnak.

 

 

 

Harcos Éva mérési koordinátor