foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a  2018/19-as tanévben:

Elnök: Kunyik Jánosné

Elnökhelyettes: Strbik Attiláné

Gazdaságis: Könczöl Ildikó

 

Szülői munkaközösségi tagok

 

2018/2019. tanév

 

1.     1. osztály       Bartl Tünde, Rosenné Mális Ágnes

 

2.     2. osztály       Krizsák Ivett, Knáb Emese, Dubiczki Erika

 

3.     3. osztály       Hanczvikkelné Sárfi Mónika, Hudeczné Kovács Tünde

 

4.     4. osztály       Tandi Lajosné, Tóth Krisztián

 

5.     5. osztály      Kunyik Jánosné, Strbik Attiláné

 

6.     6.osztály       Könczöl Ildikó, Szabó Csilla

 

7.     7. osztály       Velmovszki Ilona, Lizicska Krisztina

 8.osztály       Kunyik Jánosné, Híres Mária