foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a  2017/18-as tanévben:

Elnök: Kunyik Jánosné

Elnökhelyettes: Strbik Attiláné

Gazdaságis: Könczöl Ildikó

Tagok:

 

Bartl Tünde

Rosenné Mális Ágnes

Krizsák Ivett

Knáb Emese

Dubiczki Erika

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Hudeczné Kovács Tünde

Tandi Lajosné

Tóth Krisztián

 

Szabó Csilla

Velmovszki Ilona

Lizicska Krisztina

Vojczek Gyuláné