csevisuli - Nyílt nap leendő elsősöknek 2019

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

LEENDŐ 1. OSZTÁLYOS SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÓJA

 

  Iskolánk megismerése céljából szeretettel várjuk a Kedves Szülőket

 

nyílt  napunkra,melyet

 

2019. február  13-án  szerdán tartunk.

 

 

 

8.55-től 9.40-ig:   

 

Technika óra a  2. osztályban

 

 Tanít: Farda Adrienn, leendő 1. osztályos tanító.

 

10.00-től 10.45-ig:

 

 Informatika óra a 4. osztályban

 

Tanít: Somogyiné Juhász Mónika,

 

a leendő  1. osztályban informatikát és szlovák nyelvet tanító pedagógus.

 

 

 

Továbbá tájékoztató Szülői értekezletre várjuk a Szülőket

 

2019. március 5-én, kedden 16.30-tól,

 

 iskolánk 1. osztályos tantermébe.

 

 

 

 

Kedves leendő 1. osztályos szülők!

 

 

 

Gyermekük életének egyik legfontosabb döntése előtt állnak, ebben
szeretnénk segítségükre lenni.

 

Javasoljuk, hogy az iskolaválasztásban a gyermek érdeke legyen a döntő, azt mérlegeljék, hogy mi szolgálja legjobban az ő érdekeit és biztonságát.

 

 

 

A Piliscsévi  Általános Iskolában biztosítottak az eredményes oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételei.

 

·         A leendő 1. osztályos tanító, Farda Adrienn, jól felkészült, kreatív, a gyermekeket szerető, fiatal pedagógus.

 

·         Iskolánkban két nyelv (1. osztálytól szlovák és 4. osztálytól angol) tanulására van lehetőség.

 

·         Az első évfolyamtól oktatunk  informatikát, megfelelő színvonalú számítógépparkkal.

 

·         Az alsó tagozat minden évfolyamán órarendbe épített néptáncoktatás folyik.

 

·         A Győri Hangfestő Művészeti Iskola keretén belül délutáni néptáncoktatásra is lehetőség van.

 

·         Változatos szabadidős programokat szervezünk. (színház, mozi, múzeum, játszóház, kirándulás, erdei iskola, táborozás)

 

·         Fontos számunkra a hagyományőrzés. (akadályverseny, Luca-napi vásár, farsangi bál, húsvétváró, gyermeknap)

 

·         Hatalmas füves terület és sporteszközök gazdag választéka áll rendelkezésünkre a sportolásra, szabadidős foglalkoztatásra.

 

·         Délutáni sportolási lehetőségek: sportkör, judo, futball.

 

·         Rendelkezünk a modern oktatás technikai feltételeivel: 5 db interaktív tábla, tanulói laptopok, tabletek, szemléltetőeszközök, sportszerek stb.

 

·         Étkeztetést és napközis ellátást biztosítunk.

 

·         Az iskolatej program keretében heti 4 alkalommal tejet/karamellás tejet/kakaót, az iskolagyümölcs program keretében heti 4 alkalommal gyümölcsöt/zöldséget/gyümölcslét kapnak tanulóink.

 

·         Osztályaink átlaglétszáma alacsony, nagyobb lehetőség nyílik a differenciálásra, egyéni bánásmódra, tehetséggondozásra.

 

·         Szakköröket, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

 

·         Minden rászoruló tanuló részére biztosítjuk a szakvéleményében előírt fejlesztő foglalkozásokat.

 

·         Oktatásunk hatékonyságát verseny-, mérési eredményeink, és továbbtanulási mutatóink is bizonyítják.

 

·         Iskolánk helyben van, biztonságban tudható a gyermek, ismeri leendő tanító nénijét, óvodás csoporttársaival alkot egy osztályt.

 

 

 

Az itt tanító pedagógusok gyermekközpontú, családias iskolai légkör megteremtésére törekednek, legfőbb céljuk, hogy az általuk nevelt gyermekek testben, lélekben és értelemben ép emberekké, sikeres felnőttekké váljanak.

 

 

 

Kérjük látogassanak el hozzánk, ismerjék meg

 

iskolánkat, pedagógusainkat!

 

     Piliscsév, 2019. január 25.

 

 

 

                                                          Maduda Ildikó intézményvezető