Kedves leendő 1. osztályos szülők!

Gyermekük életének egyik legfontosabb döntése előtt állnak, ebben szeretnénk segítségükre lenni.

Javasoljuk, hogy az iskolaválasztásban a gyermek érdeke legyen a döntő, azt mérlegeljék, hogy mi szolgálja legjobban az ő érdekeit és biztonságát.

 

Ha a Piliscsévi Általános Iskolát választják, akkor jól döntenek, mert intézményünkben biztosítottak az eredményes oktató-nevelő munka, tárgyi és személyi feltételei. Az itt tanító pedagógusok gyermekközpontú, családias iskolai légkör megteremtésére törekednek, legfőbb céljuk, hogy az általuk nevelt gyermekek testben, lélekben és értelemben ép emberekké, sikeres felnőttekké váljanak.

 

 • A leendő 1. osztályos tanító, Tóth Istvánné nagy gyakorlattal rendelkező, jól felkészült pedagógus, aki tanítói diplomája mellett gyógypedagógus végzettséggel is rendelkezik.
 • Iskolánkban két nyelv (1. osztálytól szlovák és 4. osztálytól angol) tanulására van lehetőség.
 • Megfelelő színvonalú számítógépparkkal oktatjuk az informatika tantárgyat.
 • Az alsó tagozat minden évfolyamán órarendbe épített néptáncoktatás
 • A Győri Hangfestő Művészeti Iskola keretén belül délutáni néptáncoktatásra is lehetőség van.
 • Változatos szabadidős programokat szervezünk. (színház, mozi, múzeum, játszóház, kirándulás, erdei iskola, táborozás, nyári napközi, Határtalanul pályázati program)
 • Fontos számunkra a hagyományőrzés. (akadályverseny, Luca-napi vásár, farsangi bál, húsvétváró, gyermeknap)
 • Az iskolához hatalmas füves terület, a patak mellett aszfaltozott sportpálya és sporteszközök gazdag választéka áll a tanulók rendelkezésére a sportoláshoz és a különböző szabadidős foglalkozásokhoz.
 • Délutáni sportolási lehetőségek: sportkör, judo, futball.
 • A 4. és 5. osztályosok úszásoktatásban részesülnek a dorogi uszodában.
 • Rendelkezünk a modern oktatás technikai feltételeivel: 6 db interaktív tábla, tanulói laptopok, tabletek, szemléltetőeszközök, sportszerek stb.
 • Étkeztetést és napközis ellátást biztosítunk.
 • Az iskolatej program keretében heti 4 alkalommal tejet/karamellás tejet/kakaót, az iskolagyümölcs program keretében heti 4 alkalommal gyümölcsöt/zöldséget/gyümölcslét kapnak tanulóink.
 • Osztályaink átlaglétszáma alacsony, ezáltal nagyobb lehetőség nyílik a differenciálásra, egyéni bánásmódra, tehetséggondozásra.
 • Szakköröket, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
 • Minden rászoruló tanuló részére biztosítjuk a szakvéleményében előírt fejlesztő foglalkozásokat.
 • Oktatásunk hatékonyságát verseny-, mérési eredményeink, és továbbtanulási mutatóink is bizonyítják.
 • Harmadik éve veszünk részt a Boldog Iskola programban.
 • Iskolánk helyben van, biztonságban tudható a gyermek, megismeri leendő tanító nénijét, óvodás csoporttársaival alkot egy osztályt.

 

Az iskolánkat bemutató szülői értekezletünket – hagyományainkhoz híven – idén is március elejére tervezzük. Reméljük addigra nem lesz akadálya annak, hogy fogadjuk Önöket!

De addig is – egyéni látogatásra – szívesen látjuk Önöket egy előzetesen egyeztetett időpontban!

Kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot telefonos vagy e-mail elérhetőségeinken!

Szeretettel várjuk  mind a helyi, mind a környező települések leendő 1. osztályosainak érdeklődését is!

                                                          

                                                         Maduda Ildikó intézményvezető

 

Nemzetiségi oktatás tájékoztató

Nemzetiségi oktatás nyilatkozat

Felvételi körzetek 2021/2022