Tájékoztatás az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

 

 

  1. A körzetes általános iskolák hivatalból felveszik a körzetes gyermekeket április 28 - 2020.május 15. között.

A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://kk.gov.hu/hirek-esztergomi linken érhetőek el a „Tájékoztatás iskolai körzetekről” cím alatt. A körzetes intézmény felé a szándék megerősítése szükséges. A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

  1. Amennyiben a szülő nem a körzetes általános iskolába kívánja beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb április 24-ig.

 

 

A szándéknyilatkozat benyújtásának módja:

 

Az iskolák elektronikus levélcímei megtalálhatóak a https://kk.gov.hu/intezmenyeink-esztergom linken.

 

A felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatója jogosult a felülbírálati kérelemről dönteni. A felülbírálati kérelmet az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

 

 

                                                                                  Muszela Szabolcs

                                                                                              tankerületi igazgató